ลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1,500 บาท

ค่าลงทะเบียน นักศึกษา 1,200 บาท

 

 วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน


    ชำระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
    ประเภท กระแสรายวัน
    ชื่อบัญชี BO เงินลงทะเบียนประชุมวิชาการ มทร.ล้านนา
    เลขที่บัญชี 001-1-62987-3


 หมายเหตุ : ภายหลังการชำระเงิน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ