ข้อมูลการเดินทางและที่พัก

 ชื่อโรงแรม รายละเอียด
1. โรงแรมเบดช่างเคี่ยน (Bed Changkian Hotel) 3.3 km จาก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรม 3 ดาว 
มีห้องพักจำนวน 40 ห้อง
อัตราค่าที่พัก เตียงเดี่ยว เตียงคู่ 760 บาท Family room 1,080 บาท (รวมอาหารเช้า แจ้งว่าราคา Cooperate จาก มทร.ล้านนา)
โทรศัพท์ 053 217300

2. โรงแรม บีทูแบล็ค 3.4 km จาก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรม 3 ดาว 
มีห้องพักจำนวน 50 ห้อง
อัตราค่าที่พัก 690 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)
เบอร์โทรศัพท์ 053 227444

3.โรงแรมบีทูนิมมาน 2.1 km จาก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรม 3 ดาว 
มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
อัตราค่าที่พัก 999 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)
เบอร์โทรศัพท์ 053 212855

4.โรงแรม บีทู รีสอร์ท 8.8 km จาก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรม 3 ดาว 
มีห้องพักจำนวน 140 ห้อง
อัตราค่าที่พัก 750 บาท (รวมอาหารเช้า)
เบอร์โทรศัพท์ 053 110600

5. กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 5.1 km จาก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรม 4 ดาว
มีห้องพักจำนวน 151 ห้อง
อัตราค่าที่พัก 1,400 และ 1,600 บาท (สำหรับข้าราชการ)
เบอร์โทรศัพท์ 053-112-888
http://www.greenlakechiangmaihotel.com

6. โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 2.9 km จาก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรม 3 ดาว
มีห้องพักจำนวน 250 ห้อง
อัตราค่าที่พัก เตียงเดี่ยว 900 บาท (พร้อมอาหารเช้า) เตียงคู่ 1,000 บาท (พร้อมอาหารเช้า)
ติดต่อผู้จัดการฝ่ายขาย คุณแหม่ม (089 9228694) แจ้งว่าราคาพิเศษ จากมทร.ล้านนา

 7. โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ 3.6 km จาก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรม 3 ดาว
มีห้องพักจำนวน 576  ห้อง
อัตราค่าที่พัก standard 800 บาท / Superior 900 บาท/ Deluxe 1,100 (พร้อมอาหารเช้า)
ติดต่อผู้อำนวยการฝ่ายขาย คุณอ๊อด(084 1727596) แจ้งว่าราคาพิเศษ จาก มทร.ล้านนา

8. โรงแรมคุ้มภูคำ 2.5 km  จาก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรม 3 ดาว มีห้องพักจำนวน 305 ห้อง
อัตราค่าที่พัก Superior 1,200 บาท/ Deluxe 1,400 (พร้อมอาหารเช้า)
เบอร์โทรศัพท์ 053 400450 แจ้งว่าราคาพิเศษ จาก มทร.ล้านนา
http://www.khumphucome.com
9. โรงแรม Furama Chiang Mai

1.7 km  จาก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรม 4 ดาว
มีห้องพักจำนวน 295 ห้อง อัตราค่าที่พัก 1,200  บาท (สำหรับข้าราชการพร้อมอาหารเช้า)
เบอร์โทรศัพท์ 053 415222 
http://www.furama.com/chiangmai