Categories

1 2 3 17

มทร.แนะวิธีทำแชมพูอาบน้ำสุนัข สูตรโฮมเมด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี แนะการทำแชมพูอาบน้ำสำหรับสุนัข ทำง่ายใน 3 ขั้นตอน เพื่อคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง ชูจุดเด่นอ่อนโยน เหมาะกับทุกสภาพผิว
Continue reading

มทร.ศรีวิชัย สร้าง เครื่องแยกเนื้อและเส้นใยตาลโตนด

นายวรพงค์  บุญช่วยแทน  อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสร้างเครื่องแยกเนื้อและเส้นใยผลตาลโตนดสามารถลดความเมื่อยล้าสะดวกและง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา สามารถลดแรงงานคนในการทำงาน เพิ่มการผลิตได้มากขึ้นอีกด้วย เครื่องแยกเนื้อและเส้นใยตาลโตนด สามารถทำงานแทนแรงงานคนที่มีจำกัดเพื่อลดเวลาในการแยกเนื้อและเส้นใยตาลโตนด และลดการใช้ปริมาณแรงงานคนในขั้นตอนดังกล่าวให้ดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสะดวก และความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานทำให้ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของเกษตร

Continue reading

‘iPollution’ ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า

‘iPollution’ ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า

สุดยอดแอพพลิเคชั่นด้านสิ่งแวดล้อม

Continue reading

มทร.ศรีวิชัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงตำมือบ้านโต๊ะบัน

 

“เครื่องแกง” เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการปรุงอาหารประเภทแกง ซึ่งเครื่องแกงแต่ละประเภทจะมีกระบวนการทำและส่วนผสมแตกต่างกัน มีรสชาติ เผ็ด เค็ม หวาน แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของส่วนผสมและการปรุงอาหารแต่ละประเภท

 

Continue reading

วิจัยต่อยอดว่านตาลเดี่ยว มาส์กว่านหางจระเข้

มาส์กว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดว่านตาลเดี่ยว เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัทเอกชน และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ เป็นผู้ร่วมวิจัย

 

 

Continue reading

หนุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ธัญบุรี

หนุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ธัญบุรี
พัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน

Continue reading

วัสดุสมานแผลทางการแพทย์จาก “น้ำผึ้ง” ฝีมืออาจารย์ มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงาน วัสดุสมานแผลต้นแบบทางการแพทย์จากน้ำผึ้ง ใช้ปิดสมานแผล ป้องกันการติดเชื้อ ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น เผยช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ

Continue reading

1 2 3 17

Tags

KM Knowledge Management RMUTP การจัดการความรู้ การบริหารปัจจัยพื้นฐาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คลังความรู้ชุมชน คลินิกเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ นักวิจัย ผลิตภัณฑ์แปรรูป พระนคร พลังงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า ศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์การจัดการความรู้ สอนทำอาหาร สุขภาพ สังคมและสาธารณสุข ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาชีพและเศรษฐกิจ อาหารและโภชนาการ เกษตรกรรม เครื่องหั่นแว่นสับปะรด เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แปรรูปอาหาร